Co się kryje „in the box” czyli jak przebiegają zdalne lekcje i jakie to przynosi rezultaty

Co się kryje „in the box”

Co się kryje „in the box” czyli jak przebiegają zdalne lekcje i jakie to przynosi rezultaty.

W jakim stopniu pandemia i zdalne uczenie wpłynie na zadania lidera – dyrektora szkoły/przedszkola? Dotychczas wielu z nich czasami wyrażało swoją bezradność wobec niewłaściwych postaw, metod pracy stosowanych przez nauczycieli. Czy teraz, kiedy uczniowie nudząc się podczas lekcji po prostu wyłączają kamerkę i mikrofon i zajmują się czymś innym, nadal będzie to możliwe? Dziś, kiedy rodzice też są świadkami tego, co dzieje się podczas lekcji i… czasami szeroko otwierają się im oczy. Bo widzą, jak naprawdę wygląda organizacja czasu na lekcji i ile z tego korzystają ich dzieci.

Wierzę, że zdalna edukacja doprowadzi do wielu zmian w tym zakresie.

Ostatni czas przynosi wiele refleksji i dyskusji związanych z tym, że zasypywanie uczniów ogromem materiału do opanowania, zapamiętywania, a potem tylko sprawdzanie, ile zapamiętali jest mówiąc najprościej „bez sensu”. Dlaczego? Bo albo uczniowie po prostu ściągną/wymienią się wiedzą/znajdą inny sposób, aby udokumentować, że wiedzą to, czego od nich oczekuje nauczyciel. Jednym słowem nie nauczą się, ale na klasówce online sobie poradzą. Albo – może niektórzy nauczą się, ale… pojawia się pytanie po co? Skoro i tak to wszystko zapomną dość szybko. Przeładownie podstawy programowej widzą już wszyscy gołym okiem. Do tego wszyscy też widzą bezużyteczność baaaardzo wielu treści. Bo naprawdę nie wiem, po co absolwent szkoły podstawowej ma znać teorię gramatyki opisowej na poziomie prawie uniwersyteckim. Zresztą – w każdym przedmiocie jest podobne.

Badania przeprowadzone przez młodych ludzi, którzy założyli ruch Szkoła 2.0 przyniósł „Raport o stanie zdrowia psychicznego uczennic i uczniów”. Pokazuje on dramatyczny obraz. U 38% badanych (a było ich ponad 20 tys.) nastąpiło pogorszenie samopoczucia, a 32% nie potrafi określić. Jako czynniki wpływające najmocniej na pogorszenie stanu psychicznego uczennice i uczniowie wskazują: brak kontaktu z rówieśnikami (37%) oraz obciążenie materiałem (25%).

Czas szukać innych sposobów na uczenie się uczniów, na inne organizowanie tego procesu „in the box”. Zresztą dziś już nie ma uczenia się w zamkniętym pudełku, jakim była klasa. Uczenie się formalne i poza formalne stapiają się ze sobą i tylko wykorzystanie tych pojawiających się możliwości przez nauczycieli może przynieść przyspieszony rozwój edukacji. Mocno uświadamiamy sobie, że kluczem do rozwoju jest nastawienie na kształtowanie kompetencji, a nie odtwórcze zapamiętywanie treści.

Dla lidera to właśnie jest teraz kluczowy obszar wspierania nauczycieli w szkole. Jak uczyć w czasach pandemii? Jak uczyć zdalnie? Czy opanowanie nikomu niepotrzebnej wiedzy dziś ma być najwyższym priorytetem? Pomysł na lekcje wyrównawcze po zdalnym uczeniu spotkał się z powszechną krytyką chyba ze wszystkich stron! Wszyscy dostrzegamy, że czas odejść od tradycyjnego modelu szkoły i tworzyć nowy. Wspierający uczniów w osiąganiu kompetencji  w XXI wieku.

Co więc drogi liderze masz robić, na czym się koncentrować? Na tym, aby. Jednym słowem, żeby nauczycieli przekonywać, że nie muszą nieustająco sprawdzać wiedzy uczniów kartkówkami, sprawdzianami itp. Że mogą szukać innych, alternatywnych sposobów na to, aby inaczej organizować proces uczenia się uczniów.

Co można zrobić?

  1. Rób badania – pytaj uczniów, jakie działania nauczycieli wspierają ich uczenie się, a co temu nie służy.
  2. Pytaj rodziców, uczniów, nauczycieli o ich opinie w sprawach związanych z uczeniem się, organizacją procesu w szkole, tego czego potrzebują, a co im najbardziej przeszkadza.
  3. Wskazuj, co z Twojej perspektywy jest kluczowe – i rozmawiaj o tym z nauczycielami. Obalaj mityczne obawy o wyniki egzaminu, kontrole kuratorium itd. Dawaj odwagę w takim organizowaniu lekcji, podczas którego nauczyciele będą się koncentrować na budowaniu relacji, podążaniu za zainteresowaniami uczniów.
  4. Zaproponuj zmiany w statucie szkoły. Wiele zapisów jest już dziś kompletnie nieaktualnych. Np. tych o zakazie używania smartfonów. To będzie też możliwość wprowadzenia zmian dotyczących oceniania. Wystarczy przeanalizować rozporządzenie o ocenianiu, aby bez żalu pożegnać się ze stopniomanią!
  5. Rozmawiaj, rozmawiaj, rozmawiaj. Umawiaj się na krótkie konsultacje na onlajnowym komunikatorze, albo już stacjonarnie (wszak nauczyciele już zaszczepieni).
  6. Twórz nauczycielskie zespoły uczące się albo wykorzystuj już działające zespoły, np. przedmiotowe, aby stały się miejsce współpracy nauczycieli. To tutaj mogą wymieniać się doświadczeniami, wzajemnie uczyć tego, co sprawdza się w uczeniu.
  7. Bierz udział i zapewnij go nauczycielom w dobrych, inspirujących wydarzeniach.

Najbliższe już 17.04.2021. Konferencja Nauczyciel GEN-Z przyniesie wiele wspaniałych wystąpień, mnóstwo inspiracji i rozwiązań, które będziecie mogli zastosować natychmiast.