Aktywny przedszkolak

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Wykwalifikowany z CDN Razem Lepiej

O SZKOLENIU

Dzieci potrzebują uwagi nas dorosłych, zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Jak na co dzień kształtujemy im środowisko domowe i przedszkolne, a związku z tym , jak rozwijają się ich mózgi, które są niezwykle plastyczne i podatne na wszelkie wpływy? Szkolenie pozwoli wszystkim dorosłym świadomie projektować i organizować optymalne warunki rozwoju dzieci, uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe.