Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Jak prawidłowo zaplanować i zorganizować zajęcia?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Adriana Kloskowska

CEL GŁÓWNY

Uczestnicy wiedzą, jak zaplanować i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy

  • poznają zasady planowania i organizowania zajęć wwr oraz ewaluacji podejmowanych działań zgodnie z przepisy prawa oświatowego
  • zdobędą praktyczne informacje nt. funkcjonalnej diagnozy dziecka
  • zdobędą praktyczne informacje nt. stymulowania rozwoju bazowych systemów, których prawidłowy rozwój warunkuje rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka
  • zdobędą praktyczne informacje nt. współpracy z rodzicami dziecka oraz z innymi specjalistami
  • będą potrafili zaplanować i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka, a także przeprowadzić ewaluację w celu zaplanowania kolejnych działań

PROGRAM

Planowanie i organizowanie oraz ewaluacja zajęć WWR zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Diagnoza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań zgodnych z potrzebami dziecka – jak ją prowadzić?

Rola układów bazowych w rozwoju małego dziecka – prawidłowy rozwój a zaburzenia, dysharmonie i trudności rozwojowe.

Zasady i strategie stymulacji bazowych dla rozwoju małego dziecka układów sensorycznych.

Współpraca z rodzicami  i innymi specjalistami.