Jak diagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze i profilaktyczne?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne/ online

TRENER

Elżbieta Kłosowska, Małgorzata Wojnowska, Zofia Kowalska

CEL GŁÓWNY

Podniesienie efektywności planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w placówce.

CELE SZCZEGÓŁOWE

– uczestnicy poszerzą świadomość na temat nowych wyzwań w szkole po okresie pandemii
– poszerzą wiedzę z zakresu rozwoju zachowań ryzykownych, czynników chroniących i czynników
ryzyka
– dowiedzą się w jaki sposób planować proces diagnostyczny w obszarze wychowania i profilaktyki

PROGRAM

1. Podstawy prawne oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w szkole.
2. Podstawy teoretyczne zachowań ryzykownych.
3. Obszary diagnozy.
4. Narzędzia do badania zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne.