Ewaluacja zajęć – przykładowe narzędzia autoweryfikacji dla ucznia i nauczyciela

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Ewaluacja zajęć pozwala ocenić, czy przyjęte metody i plan pracy pozwoliły osiągnąć w ramach danych zajęć oczekiwane efekty. By faktycznie miała ona sens, warto poznać metody ewaluacji pracy nauczyciela, które zaprezentujemy w ramach szkolenia dla rady pedagogicznej. Pozwala ono przedstawić sposoby ewaluacji zajęć na różnych etapach nauki — w przedszkolu, szkole podstawowej i średniej. Można je stosować na właściwie każdych zajęciach — od lekcji wychowawczych po zajęcia wychowania fizycznego i wyrównawcze. Centrum Doskonalenia Nauczycieli sprawi, że całe grono pedagogiczne Twojej szkoły pozna narzędzia autoweryfikacji, dzięki którym ewaluacja zajęć będzie punktem wyjścia do opracowania rozwiązań pozwalających osiągnąć jeszcze większy sukces.

CEL GŁÓWNY

Nauczyciele nie lubią słowa ewaluacja, bo często mylnie ją interpretują. Uważają, że to strata czasu, działania, które niczemu nie służą, poza zapełnianiem segregatorów. Nic bardziej mylnego. Podczas tego szkolenia odczarowujemy pojęcie ewaluacji. Pozwolimy uświadomić sobie uczestników, jak ważne i proste jest dokonywanie ewaluacji własnych działań. Jeśli chcecie stawać się coraz lepszymi nauczycielami, wychowawcami, ludźmi stosujcie ewaluację.