Gry edukacyjne – sposób na efektywne uczenie się i zaangażowanie ucznia

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Agnieszka Ważny

CEL GŁÓWNY

Uczestnicy poznają i przetestują pakiet 5-6 prostych, tanich, efektywnych i efektownych gier edukacyjnych

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik:

  1. zna zasady tworzenia i przeprowadzania gier (do wyboru: kapusta, kaboom, turlanki, story cubes analogowe i cyfrowe, Dixit, gra na emocjach, test czujności, kubeczki, trimino, taboo, filtrowanie wiedzy)
  2. testuje poznane gry i ocenia ich przydatność do realizacji własnych celów,
  3. planuje własne warianty poznanych gier.

PROGRAM

  • Gry na dobry początek lub podsumowanie lekcji (pudełko z tajemnicą, sklerotki, szyfry, test czujności, taboo, trimino, kapusta).
  • Gry ćwiczeniowe (zadania w kubeczkach, filtrowanie wiedzy(fiszki), kaboom, zarządzanie czasem na lekcji (pomodoro).
  • Gry rozwijające twórcze myślenie, kreatywność, myślenie metaforyczne (turlane opowieści i rysunki, story cubes, aplikacja Story Dice, Dixit, gra na emocjach, karty emocji).
  • Refleksja podsumowująca – koło fortuny- niedokończone zdania, deklaracja zastosowania poznanych gier, ankieta.