Od nauczania do uczenia się. Jak przekazać odpowiedzialność za uczenie się uczniom?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Marzenna Wiśniewska

CEL GŁÓWNY

Zrozumienie różnicy pomiędzy kulturą nauczania i kulturą uczenia się.
Analiza własnych działań.
Poznanie/przypomnienie narzędzi sprzyjających budowaniu kultury uczenia się.
Podjęcie decyzji o zastosowaniu wybranych narzędzi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Po szkoleniu uczestnik:

  • Wyjaśnia różnicę między kulturą nauczania i kulturą uczenia się.
  • Wskazuje efektywność metod uczenia się uczniów.
  • Analizuje podejmowane w swojej praktyce nauczycielskiej formy, metody, narzędzia pracy.
  • Opisuje wybrane narzędzia Merill Harmin

Dokonuje wyboru poznanych narzędzi do zastosowania i uzasadnia go

PROGRAM

  1. Jak przebiega proces nauczania-uczenia się? Za co ponosi odpowiedzialność nauczyciel? Za co ponosi odpowiedzialność uczeń? Kultura nauczania vs. kultura uczenia się.
  2. Jakie metody, formy pracy nauczyciela podczas lekcji sprzyjają uczeniu się uczniów?
  3. Jakie działania podejmowane przez nas – nauczycieli, wpisują się w kulturę nauczania, a jakie w kulturę uczenia się?
  4. Małe kroki – proste metody oparte na książce Merill Harmin „Jak motywować uczniów do uczenia się”
  5. Co zastosuję w swojej praktyce nauczycielskiej już od jutra?