Ocenianie kształtujące – podstawy

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Zofia Przystup, Marzanna Wiśniewska, Mariola Kędzierska, Anna Kordowska, Dorota Podorska

CEL GŁÓWNY

 1. Wykazanie, że Ocenianie Kształtujące może być obecne w procesie uczenia się-nauczania w szkole, na I i II etapie edukacyjnym.
 2. Zachęcić do refleksji n/t wykorzystania OK w swojej pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik:

 • analizuje swoje stanowisko wobec OK
 • wyjaśnia swoimi słowami czym jest OK
 • tworzy przestrzeń do wprowadzenia OK na swoim przedmiocie, podaje konkretne przykłady wykorzystania OK na lekcji,
 • we wdrażaniu OK widzi korzyści dla własnego rozwoju i udoskonalenia własnego warsztatu pracy.

PROGRAM

 • Istota oceniania kształtującego – słowniczek, czym jest, a czym nie jest OK.
 • Strategie oceniania kształtującego – odniesienie do własnych doświadczeń.
 • Cele i kryteria sukcesu.
 • Badania Johna Hattiego – czynniki sprzyjające efektywności nauczania a OK.
 • Co może dać wprowadzenia OK w szkole.
 • Decyzje – co wdrożymy i jak?