Jak być OK?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Zofia Przystup, Mariola Kędzierska

CEL GŁÓWNY

Rozumiem, w jaki sposób ocenianie kształtujące wspiera relacje i komunikację w klasie oraz dobrostan nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE

– Znam strategie OK.

– Wyjaśniam, w jaki sposób strategie OK są wprowadzane do procesu uczenia się.

– Wskazuję zależność między uczeniem się zgodnie ze strategiami OK a relacjami.

– Konstruuję cele, kryteria sukcesu i informację zwrotną.

– Używam języka OK i wskazuję jego wpływ na komunikację w klasie.

– Planuję wykorzystanie technik OK na swoich lekcjach.

PROGRAM

  1. Strategia uczenia się – co to takiego?
  2. 5 strategii uczenia się.
  3. Co zrobić, żeby cel był celem?
  4. Kryteria sukcesu to nie cele i po co w ogóle są.
  5. Jak zadanie edukacyjne uczynić wyzwaniem zgodnym z taksonomią Blooma i cyklem Kolba?
  6. Jak nie zmęczyć się IZ- etką?
  7. Refleksja i inne „patyczki”.