Jak zadbać o swój dobrostan i pozytywne nastawienie do pracy nauczyciela?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Lucyna Myszka-Strychalska

CEL GŁÓWNY

Szkolenie ma na celu rozwinięcie świadomości uczestników odnośnie znaczenia dobrostanu dla kształtowania ich postawy wobec pracy zawodowej oraz rozwinięcia ich umiejętności wyznaczania celów rozwoju i budowania motywacji do wykonywanych zadań.

CELE SZCZEGÓŁOWE

– rozwinięcie wiedzy uczestników na temat tego, jak ważne w budowaniu motywacji jest nastawienie, jakie przyjmujemy wobec tego, co robimy;

– doskonalenie umiejętności uczestników związanych z dbaniem o swój dobrostan;

– ukierunkowaniu uczestników szkolenia na dostrzeganie pozytywnych aspektów swojej pracy;

– rozwinięcie warsztatu autoewaluacjnego uczestników odnośnie swojej motywacji i dobrostanu oraz umiejętności wyznaczania celów do samorozwoju.