Jak zadbać o swój dobrostan i pozytywne nastawienie do pracy nauczyciela?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Lucyna Myszka-Strychalska

Podczas szkolenia rozwiniemy swoją świadomość odnośnie znaczenia dobrostanu dla kształtowania własnej postawy wobec pracy zawodowej. Nauczymy się, jak w prosty sposób zadbać o niego i zwiększyć swoją wiarę w siebie. Ponadto zdobędziemy wiedzę na temat tego, jak dostrzegać dobre aspekty swojej pracy i zwiększymy swoje umiejętności wyznaczania celów do rozwoju.

Jako pedagodzy najczęściej uczymy się, jak pracować z uczniami, rozwijamy swój warsztat pracy, lecz rzadko mamy możliwość zadbania o siebie i usystematyzowania wiedzy, jak to robić. To, jak się czujemy i co myślimy o sobie ma ogromne znaczenie odnośnie tego, jak pracujemy z innymi. Niniejsze szkolenie skierowane jest do tych osób, które chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności na temat tego, jak przez „osiędbanie” – zadbać w szkole (i nie tylko) o innych i zwiększyć swoją motywację do pracy.

CEL GŁÓWNY

Szkolenie ma na celu rozwinięcie świadomości uczestników odnośnie znaczenia dobrostanu dla kształtowania ich postawy wobec pracy zawodowej oraz rozwinięcia ich umiejętności wyznaczania celów rozwoju i budowania motywacji do wykonywanych zadań.

CELE SZCZEGÓŁOWE

– rozwinięcie wiedzy uczestników na temat tego, jak ważne w budowaniu motywacji jest nastawienie, jakie przyjmujemy wobec tego, co robimy;

– doskonalenie umiejętności uczestników związanych z dbaniem o swój dobrostan;

– ukierunkowaniu uczestników szkolenia na dostrzeganie pozytywnych aspektów swojej pracy;

– rozwinięcie warsztatu autoewaluacjnego uczestników odnośnie swojej motywacji i dobrostanu oraz umiejętności wyznaczania celów do samorozwoju.