Jak inspirować i motywować ucznia szkoły ponadpodstawowej i utrzymać własny dobrostan

centrum kształcenia nauczycieli

Młodzi ludzie potrzebują wsparcia świadomych
i szczęśliwych dorosłych, którzy modelując
ich zachowania, pokażą im, jak żyć w zgodzie z samym sobą, jak dążyć do realizacji celów
i jak odnaleźć swoją ścieżkę w życiu.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

Cele szkolenia:

Dzięki szkoleniu nauczyciele i wychowawcy będą wiedzieli:

Tematyka spotkania:

  • Analiza własnej sytuacji – po co i jak?
  • Gotowość do podejmowania zmian jako podstawa samorozwoju.
  • Jak osiągać wyznaczone cele?
  • Pułapki umysłu – czym są i jak z nich wyjść?
  • Jak pozostać sobą? Bycie autentycznym. Wierność wartościom.
  • Zaufanie fundamentem dobrostanu i rozwoju.
  • Upór jako źródło samorozwoju.
  • Jak czerpać satysfakcję z codziennego życia?