Mamy wspólny cel – współpraca nauczyciela i rodzica

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Zofia Przystup

Mariola Kędzierska

CEL GŁÓWNY

Zrozumiem, jaką wagę ma dobra komunikacja w budowaniu relacji z rodzicami.

CELE SZCZEGÓŁOWE

– Określam zasady dobrej współpracy z rodzicami.

– Rozpoznaję różne postawy rodziców.

– Posługuję różnymi technikami dobrej komunikacji.

PROGRAM

  1. Na dobry początek.
  2. Trudny rodzic, czyli jaki?
  3. Różne postawy.
  4. Czy można zapobiec konfrontacji – praktyczne wskazówki.
  5. Jak dojść do porozumienia?
  6.  Podsumowanie