Pomóż dziecku, które cierpi w milczeniu. Mutyzm wybiórczy.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Adriana Kloskowska

CEL GŁÓWNY

Uczestnicy wiedzą, na czym polega zaburzenie, jakim jest mutyzm wybiórczy, rozumieją jego specyfikę oraz wiedzą, jak wspomagać dziecko z mutyzmem wybiórczym w pracy grupowej i indywidualnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy

  • dowiedzą się, na czym polega mutyzm wybiórczy (MW) jako zaburzenie lękowe
  • poznają czynniki predysponujące oraz wyzwalające MW
  • zdobędą informacji nt. objawów MW, strategii wspierania dziecka w pracy indywidualnej i grupowej
  • będą potrafi zaplanować działania wspomagające dziecko z MW
  • będą potrafił wesprzeć rodziców i innych nauczycieli w pracy z dzieckiem z MW

PROGRAM

Mutyzm wybiórczy (MW) jako zaburzenie lękowe

Fizjologia lęku

Zalękniony mózg

Czynniki predysponujące do wystąpienia MW

Czynniki wyzwalające MW

Charakterystyczne objawy

Objawy współtowarzyszące

Diagnoza – elementy składniowe

Mapa mowy dziecka z MW

Obciążenia komunikacyjne

Etapy swobodnego mówienia

Czynniki nasilające MW

Zasady terapii

Wybrane strategie wspomagania dziecka z MW

Opis przypadków dzieci z MW