Trudne zachowania uczniów. Strategia działania.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Adriana Kloskowska

CEL GŁÓWNY

Uczestniczy wiedzą, jakie strategie są skuteczne w sytuacjach, gdy uczniowie przejawiają zachowania nieakceptowalne społecznie oraz znają założenia, cele i metody prowadzenia treningu zastępowania agresji.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy

  • stosują strategie zapobiegające zachowaniom nieakceptowalnym społecznie / minimalizujące zachowania nieakceptowalne społecznie;
  • dokonują oceny trudnej sytuacji, prowadząc jej analizę;
  • stosują strategie wygaszające niepożądane zachowania w oparciu o trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości oraz wnioskowanie moralne.

PROGRAM

Zachowanie, rodzaje zachowań, zachowania niepożądane – definicja, zaburzenia zachowania, czynniki ryzyka, czynniki protekcyjne.

Zasady budowania relacji i komunikacji między nauczycielem a uczniem, sposoby rozwiązywania trudności.

ABC trudnej sytuacji – analiza sytuacji co robić krok po kroku.

Wybrane strategie oddziaływań  w trudnych sytuacjach – opis i przykłady zastosowań.