Neurodydaktyka dla praktyka, czyli jak wykorzystać osiągnięcia neurobiologii w procesie nauczania-uczenia się.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRYB

Ada Kloskowska, Lucyna Myszka-Strychalska, Elżbieta Kłosowska

CEL GŁÓWNY

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem.
  • Poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się).
  • Zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się.
  • Stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów.

PROGRAM

  • Dlaczego nauczyciele mają się interesować mózgiem? Jak uczy się mózg i czego potrzebuje, aby uczyć się skutecznie.
  • JIGSAW – czyli dyskusja o uczeniu się uczniów i roli nauczyciela.
  • Co już robimy – co możemy jeszcze zrobić?
  • 10 przykazań dla neurodydaktyka J
  • Deklaracja osobista – co jutro zrobię na lekcji J