Po co i jak budować dobre relacje w szkole?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Marzanna Wiśniewska, Anna Jurewicz, Elżbieta Kłosowska, Dorota Podorska, Agnieszka Jarczyńska

CEL GŁÓWNY

Poznanie zasad budowania dobrych relacji.

Empatia i  dostrzeganie potrzeb innych jako filary budowania relacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik:

 • Wskazuje skutki stosowania nagród i kar.
 • Wyjaśnia czym są granice osobiste i jaka jest rola granic w budowaniu dobrych relacji.
 • Rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych. Zarządza swoimi emocjami. Traktuje emocje innych jak komunikaty o jego potrzebach.
 • Stosuje komunikaty sprzyjające budowaniu relacji.
 • Pozna zasadę 10 – 10 – 10 i jej istotę w budowaniu relacji. Jak odróżnić rzeczy ważne od nieważnych.
 • Projektuje aktywności grupowe sprzyjające budowaniu relacji: cel, wartości, zasady, integracja.

PROGRAM

 • Czy wychowanie bez nagród i kar jest rzeczywiście skuteczne?
 • Jak i po co stawiać granice?
 • Co się kryje za naszymi emocjami?
 • Komunikacja budująca dobre relacje.
 • Konsekwencje naszych działań w różnych perspektywach czasowych. Jak podejmować decyzje i jak reagować?
 • Jak budować dobre relacje w grupie? Proces grupowy a budowanie dobrych relacji.
 • Projektowanie działań podejmowanych z zespołem klasowym lub jakimkolwiek innym.