Samoregulacja dla nauczycieli

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Jagoda Sikora

Samoregulacja dla nauczycieli to szkolenie, dzięki któremu grono pedagogiczne może zgłębić temat radzenia sobie ze stresem. Organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli szkolenie pozwala poznać techniki umożliwiające wspomaganie dzieci w radzeniu sobie ze stresem oraz rozwoju samoświadomości. Dzięki temu niezależnie od tego, na jakim etapie nauki się aktualnie znajdują, mogą zwiększyć swoją efektywność w trakcie lekcji. Przełoży się to także na ich samopoczucie.

CEL GŁÓWNY

Szkolenie Samoregulacja dla nauczycieli stanowi wprowadzenie w kolejne kroki metody samoregulacji wspierającej dzieci i dorosłych w radzeniu sobie ze stresem. Dzięki nauce samoregulacji i poznawania własnych stresorów dzieci zwiększają swoją samoświadomość, przez co efektywniej mogą radzić sobie z napięciem. Podczas szkolenia samoregulacji dla dorosłych na praktycznych przykładach omówione zostaną kolejne kroki i metody pracy, dzięki którym nauczyciel może wesprzeć dziecko w procesie radzenia sobie ze stresem. Udział w szkoleniu pozwoli mieć wpływ na nastawienie uczniów do lekcji. Chcąc jeszcze bardziej zwiększyć swoją efektywność w tym zakresie, nauczyciele mogą wziąć udział też w takich szkoleniach jak Spokój i uważność oraz Jak pracować z dziećmi.

PROGRAM

Szkolenie z samoregulacji trwa 4 godziny dydaktyczne i w zależności od potrzeb prowadzone jest stacjonarnie lub online. Prowadzone przez Jagodę Sikorę szkolenie z samoregulacji ma program, który składa się z 5 punktów:

  1. 5 kroków metody samoregulacji i zastosowanie w pracy indywidualnej i grupowej (rozpoznawanie sygnałów stresu, rozpoznawanie stresorów, redukcja stresu, rozwój samoświadomości, regeneracja)
  2. 5 obszarów napięcia (biologiczny, emocji, poznawczy, społeczny, prospołeczny) – jak szukać źródeł stresu?
  3. Ćwiczenia, jakie można wdrożyć w pracy z klasą
  4. Samokontrola i samoregulacja, czyli kiedy nie warto hamować emocji
  5. Jak wspierać naukę samoregulacji dziecka?

O PROWADZĄCYM

Dr Jagoda Sikora – psycholog dziecięcy, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu rozwoju dziecka oraz – jako jedna z pięciu osób z Polski – kurs Facylitatora Self-Reg w kanadyjskim The MEHRIT Centre. Na co dzień wspiera rodziców i dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w radzeniu sobie ze stresem, prowadzi warsztaty i szkolenia dla profesjonalistów, a także uczy przyszłych psychologów na Uniwersytecie Śląskim. Przeprowadziła ponad 1000 godzin zajęć dydaktycznych szkoleń, wykładów i zajęć akademickich.