Pozwól mi rozkwitnąć. Integracja sensoryczna kluczem do optymalnego rozwoju.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Życie jest doznaniem multisensorycznym, a integracja sensoryczna jest procesem polegającym na tym, że mózg po otrzymaniu informacji ze wszystkich systemów zmysłowych identyfikuje je, przekształca i integruje ze sobą oraz łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, dzięki czemu mogą one być wykorzystywane w celowym działaniu. Dojrzewanie układu nerwowego warunkowane jest dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg, a czynnikiem odgrywającym główną rolę w integracji zmysłów jest ruch.

Życie w cyfrowym świecie powoduje, że nasze dzieci i nasza młodzież w mniejszym stopniu niż ich przodkowie doświadczają wielozmysłowego poznawania świata, co skutkuje często zakłóceniami procesów integracji sensorycznej i negatywnie wpływa na ogólny rozwój młodego człowieka oraz przyczynia się do trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz społecznych. Podczas szkolenia uczestnicy przekonają się, jak ważne dla optymalnego rozwoju człowieka jest integracja sensoryczna i jak możemy wspierać jej rozwój na co dzień.