Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Wszyscy wiemy, jak ważne dla optymalnego rozwoju człowieka jest zdrowie psychiczne oraz akceptacja siebie, poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Współcześnie wielu młodych ludzi zmaga się z licznymi problemami osobowościowymi, dlatego podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z zaburzeniami i chorobami psychicznym dzieci i młodzieży, rozumowaniem emocjonalnym, pułapkami myślenia, technikami wzmacniającymi poczuci własnej wartości.