Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Zaburzenia psychiczne u dzieci wpływają nie tylko na naukę, ale też to, w jaki sposób odnajdują się w relacjach z innymi. Szkolenia rady pedagogicznej pozwalają dowiedzieć się, jak rozpoznać zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży oraz w jaki sposób im pomóc. Trzeba pamiętać, że najczęstsze choroby psychiczne u dzieci oraz ich objawy znacznie różnią się od tych, które występują u dorosłych. Jeśli u dziecka w wieku szkolnym zauważalne są postawy wycofania lub skłonności do popadania w konflikty, nie należy tego łączyć z buntem nastolatka. Choroby psychiczne u dzieci najczęściej przejawiają się właśnie przez agresję.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość to bardzo ważna kwestia. Właśnie podczas lekcji i tego, w jaki sposób uczniowie nawiązują kontakt z rówieśnikami i nauczycielami, można rozpoznać objawy zaburzenia psychicznego u dzieci i młodzieży. Szkolenie przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli pozwala zwiększyć świadomość pracowników i wspomóc ich w opiece nad dziećmi zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi.