Wykorzystanie stylów DISC w komunikacji i budowaniu relacji na różnych poziomach funkcjonowania szkoły.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Wykwalifikowany z CDN Razem Lepiej

O SZKOLENIU

Ludzie zachowują się na wiele sposobów. Każdy ma swój podstawowy repertuar zachowań i reakcji na otaczającą go rzeczywistość, z którym czuje się dobrze. Każdy człowiek potrafi wybierać różne zachowania, dostosowując się do sytuacji. Co widzą ludzie, którzy z nami przebywają? Jakie zachowania innych nam przeszkadzają? Jakie mamy style zachowań naturalnych, a jakie adaptowane? Jakie style zachowań mają nasi uczniowie, współpracownicy, przełożeni, pracownicy? Jak reagujemy na stres, będąc przedstawicielami różnych stylów? Jakie bariery komunikacyjne napotykamy w relacji z innymi ludźmi – innymi stylami? Odpowiedzi na te pytania, których udzielimy podczas szkolenia, pozwolą efektywniej współpracować na forum klasy i szkoły oraz świadomie i skutecznie kierować procesem edukacyjno-wychowawczym.