Fizyka eksperymentalna

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Wojtek Gawlik

PROGRAM

Szkolenie Fizyka eksperymentalna jest dla Was — nie tylko nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, ale też na przykład edukatorów domowych. Program szkolenia z fizyki eksperymentalnej stanowi pewną „cafeterię możliwości” – tak zwany „szwedzki stół”. W ramach szkolenia organizowanego przez Centrum doskonalenia nauczycieli Razem Lepiej prawdopodobnie nie odpowiemy sobie na wszystkie pytania, jednak każdy uczestnik zdobędzie wiedzę przydatną podczas wykonywania swoich obowiązków.

Nie jest ważnym, co robisz na co dzień. Ważne, żebyś wszedł w szkolenie Fizyka eksperymentalna z otwartością i gotowością na mierzenie się z nieznanym. Szkolenia rady pedagogicznej tego rodzaju to dla każdego uczestnika szansa na rozwój i podniesienie własnych kompetencji.

Potraktuj szkolenie z fizyki eksperymentalnej po prostu jako początek drogi, w której chciałbym Wam towarzyszyć!

Szkolenie skierowane jest do:

– nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;

– osób prowadzących warsztaty naukowe/inżynierskie z młodzieżą;

– trenerów Odysei Umysłu i Destination Imagination.

– edukatorów domowych (rodziców)

W czasie szkolenia poruszymy takie tematy jak:

– Cykl kolba w nauce fizyki

– Edukacja bezpodręcznikowa.

– Debata naukowa.

– Prowadzenie projektu badawczego.

– Fizyka wokół nas.

– Projekty inżynierskie.

– Ciekawość ucznia vs nasze plany.

– Tworzenie hipotez naukowych.

– Budowanie atmosfery sprzyjającej dyskusji.

– Inspiracje z otoczenia.

– Myślenie interdyscyplinarne.

I jak nie zapomnieć przy tym o podstawie programowej.

Szkolenie skierowane jest do:

– nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;

– osób prowadzących warsztaty naukowe/inżynierskie z młodzieżą;

– trenerów Odysei Umysłu i Destination Imagination.

– edukatorów domowych (rodziców)

Nie jest ważnym, co robisz, ważne, żebyś wszedł w to szkolenie z otwartością i gotowością na mierzenie się z nieznanym.

Metody pracy:

– Dyskusje moderowane;

– Wymiana doświadczeń;

– Facylitacja;

– Grupowy mentoring;

– Mini wykłady;

– Cykl Kolba w praktyce.

Potraktuj je, jako możliwość spotkania się z innymi pozytywnie zakręconymi Eduzmieniaczami.