Fundament mówcy

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Piotr Szrajber

CEL GŁÓWNY

Dobrze wiemy, jak wymagające potrafią być wystąpienia publiczne — szkolenie Fundament mówcy pozwala się z nimi oswoić. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych to coś, z czym powinien zapoznać się każdy z nauczycieli oraz osób muszących komunikować się z dużym audytorium. Centrum doskonalenia nauczycieli daje możliwość wzięcia udziału w treningu z autoprezentacji, składającym się z indywidualnych sesji, w ramach których trener wystąpień publicznych z każdym uczestnikiem przepracuje odpowiednie elementy.

PROGRAM

Fundament Mówcy – coaching indywidualny online
Techniki relaksacyjne, Budowanie efektywnego przekazu, Budowanie osobistej charyzmy,
Storytelling

„Jeśli chcesz być mówcą efektywnym, a przede wszystkim zrelaksowanym
i potrafiącym zbudować więź z audytorium, coaching w ramach programu Fundament Mówcy jest
dla Ciebie. W atmosferze zaufania, dobrej energii, humoru i intensywnej pracy, poznasz
i przećwiczysz fundamentalne dla mówcy elementy”

Trening składa się z trzech, 60 minutowych, indywidualnych, sesji coachingowych
Realizowany jest według autorskiego programu

 Przepracowanie obszaru wystąpień publicznych związanego ze rozumieniem i wpływem
na własne emocje.
 Identyfikacja niepowtarzalnego, autentycznego stylu przemawiania
do audytorium i w realizacjach online
 Poznanie i doświadczenie podstawowych narzędzi warsztatowych, które pomagają
efektywnie budować więź i komunikować się z audytorium.

O PROWADZĄCYM

Piotr Szrajber – autor programu, absolwent Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, coach
indywidualny, coach Action Learning, lektor radiowy i telewizyjny.
Fundament Mówcy, Program – zawiera zaawansowane techniki relaksacyjne oraz uważności
z obszaru Mindfullness, elementy rzemiosła scenicznego, elementy storytellingu, ćwiczenia emisji
głosu, dykcji i intonacji. Coachingowo eksploruje i wzmacnia posiadane zasoby uczestnika.
Wprowadza podstawy budowania strategii i konstrukcji wystąpienia.