Wykorzystanie narzędzi Google w zarządzaniu, czyli jak pracować w Chmurze II

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Marzanna Wiśniewska

CEL GŁÓWNY

Praca w chmurze umożliwia tworzenie dokumentów, oraz ich magazynowanie tak, by w dowolnej chwili móc z nich korzystać. Nasze szkolenia rady pedagogicznej mają na celu poszerzenie kompetencji nauczycieli m.in. poprzez wytłumaczenie, na czym polega praca w chmurze i jakie są jej możliwości. Udział w szkoleniu pozwala wskazać narzędzia Google w edukacji, z których warto korzystać zarówno podczas przygotowywania materiałów na lekcje, jak i wykonywania innych obowiązków. Centrum doskonalenia nauczycieli w ramach szkolenia prowadzonego przez Marzannę Wiśniewską umożliwia rozwinięcie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności dotyczących pracy w Chmurze.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Tworzenie zestawień,
  • Kopiowanie wykresów z tabeli do Google Docs (dokumentów Google),
  • Zarządzanie plikami na dysku Google Drive,
  • Utrwalenie poznanych umiejętności.

PROGRAM

Zapraszamy na szkolenie „Szkoła w chmurze II”. Szkolenie jest kontynuacją szkolenia „Szkoła w chmurze” i ma na celu rozwijanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy w chmurze. Szkolenie poprowadzi nasza specjalistka w tym temacie Pani Marzanna Wiśniewska.

Dzięki temu szkoleniu będą Państwo umieli swobodnie poruszać się w chmurze, tworzyć dokumenty i z łatwością z nich korzystać.