KIedy lider rozpoczyna pracę z nową grupą, otwiera się przed nim szansa na stworzenie dobrego zespołu. Niestety często ta szansa nie jest wykorzystywana z powodu braku wiedzy, braku profesjonalnego przygotowania. Największe zagrożenie dla lidera to uwierzyć, że to, co robię jest doskonałe.

Pięć dysfunkcji niszczących zespoły

Jedną z przyczyn, dla których ludzie w organizacji nie pracują zespołowo jest to, że nieświadomie wpadają w pięć niebezpiecznych pułapek, które można nazwać pięcioma dysfunkcjami zespołu. Tworzą one pewien model, zawierający wzajemne powiązania. Stworzył go i opisał Patrick Lencioni. Dziś możecie go poznać i dowiedzieć, co robić, aby eliminować 5 dysfunkcji i stworzyć wspaniały zespół.